Undrom 1

 

Some description

 

 

Undrom

Mitt intresse för historia släpper mig aldrig. För mig är Jamtli i Östersund ett mycket bra museum.
Många gamla vävnader finns på detta museum bakom låsta glasdörrar. Jag fick tillåtelse att fotografera dem vid ett av våra besök där. En av dessa vävnader är det s.k. ”Tattartäcket”.
Det hittades på en höskulle i början av 1900-talet och användes av folk som man förut kallade tattare, kringstrykande folk, när de besökte gårdar. Platsen för upptäckten var Undrom på Rödön i Jämtland.
Vävnaden är finnväv i typiska färger från 1600-1700-talet, gult, rött, blått och brunt. Troligen har man använt denna granna vävnad till ex. bårtäcke eller till åk-kläde.
Motiven i mönstren på täcket är hästar och fåglar. Lövträd finns även. Kors kan man också se. Bårderna kan vara dekoration eller ha kristen innebörd. Fakta till detta har jag hämtat ur Ing-Marie Åströms text i Textil hemslöjd. Hon har vävt en kopia som nu ägs av Rödöns församling.

 

 

<< Tillbaka