Torborg

Some description

Den här vanten kallar jag TORBORG. Inspirationen till den har jag fått från Dalarnas äldsta kyrka,   nämligen TORSÅNGS medeltidskyrka. Naturligtvis går namnet på byn Torsång, kyrkan och namnet Torborg tillbaka på asaguden Tor.

Utvändigt på en gavel finns en bild av en mycket stor mansperson. Guden Tor påstår en del. En helgonbild av Sankt Olof påstår andra.

Torsångs nuvarande kyrka är från 1300-talet och är uppförd i sten och bränt tegel. Kyrkan saknar torn. De som funnits har brunnit ner. På samma plats fanns tidigare en träkyrka. Det anses troligt att platsen långt tidigare var en s.k. helig plats där dåtidens människor samlades. Lämningar visar att Torsång var boplats redan under stenåldern. Platsen ligger mycket strategiskt intill Dalälven där möjligheterna att kontrollera angrepp på t.ex. Falu koppargruva var allra störst. ”Riksvägen” gick här förbi. Gustav Vasa kom denna väg då han skulle till Ornäs för att söka skydd undan danskarna.

Stenmuren runt kyrkan har bl.a. till uppgift att skydda mot de höga vårflöden som kan förekomma. På stenarna i muren har finns högvattenstånden inristade. Allra högst vattenstånd var det 1916.

Eftersom vår dotter Stina bor i Torsång har vi tillsammans med henne och med hennes barn besökt Torsångs kyrka flera gånger. Barnens skola och dagis har funnits som närmaste granne, liksom det riksbekanta Torsångs café på Dalälvens strand. Det är Dalarnas äldsta café , över 100 år .

När man går in i Torsångs kyrka ska man se upp, för det är fina kalkmålningar runt portvalvet. Jag har försökt att återge dem på vanten.

Såld
<< Tillbaka