Tistel

Some description

Jag har nu sex vantmönster i min Märta Måås Fjetterström-kollektion, Vår, Häst, Småstjärnor, Märta, Märta 2 och Tistel. Det är hennes mattor som inspirerat mig, men även mindre vävnader. Märtas inspirationskälla var naturen och vackra blomstren i första hand. 1919 startade hon sin väv-verkstad i Båstad. Hennes vävateljé rönte stor framgång. 1934 blev Märtas genombrottsår. Då utnämndes hon till landets mest betydelsefulla konstnär. Märta Måås Fjetterström, prästdotter från Vadstena, föddes 1873 och sysslade med konst hela sitt liv. Märta Måås Fjetterström gjorde mattan till konstverk. Hon avled 1941 och strax efteråt omvandlades vävateljén till aktiebolag: ABMMF. Än i dag vävs mattor efter hennes ca 700 förlagor.

Såld
<< Tillbaka