Stina R

Lite beskrivning

Inspirationen till vantmönstret STINA R fick jag från en duk som STINA RODENSTAM gjort mönstret till (1923)

STINA RODENSTAM, en riktig hemslöjdspionjär, föddes 1868 i Eke by i Skattunge norr om Uppsala. Redan som 9-åring flyttade hon efter småskolan till en äldre syster som bodde i Uppsala. Där gick hon en praktisk yrkesskola och studerade bland annat sömnad och vävning. Stina Rodenstam var mycket aktiv och utbildade sig till slöjdlärare. Hemslöjd intresserade henne mycket och särskilt den i Hälsingland.

Vid sidan om engagerade hon sig i den första Majblommekommittén 1908.
Efter rösträttsreformen blev hon den första kvinnan som valdes in i Hudiksvalls stadsfullmäktige.

1908 öppnade hon en butik för hemslöjdsalster. Hon komponerade själv många mönster både broderier och vävnader. Hon var även initiativtagare till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (1912) , "Hemslöjden" och till Hemslöjdsförbundet för Sverige 1928

1922 utsågs STINA RODENSTAM till Sveriges första hemslöjdskonsulent. Hennes många och initierade föredrag uppskattades mycket och många trycktes i årsböcker och tidningar.

1934 tilldelades hon Svenska Hembygdsföreningarnas Riksförbunds silverplakett. På den stod det "Till heder för den qvinna som fint och snällt kan spinna".

Hon hund 1936 i Hudiksvall i Hälsingland i sviterna av en bilolycka.

<< Tillbaka