Stigsdotter

Some description

Jag har ofta varit i Dalarna och då inte kunnat undgå att se de dekorativa kurbitzmålningarna som finns på bl.a. skåp, korgar och klockor. På den här vanten har jag gjort ett enkelt kurbitzmönster. Namnet på vanten skulle vara kopplat till Dalarna. Då mindes jag från de svenska historielektionerna, berättelserna om Gustav Vasas flykt genom Sverige och speciellt Dalarna. Kvinnan, som hjälpte Gustav Vasa att fly undan danskarna från Ornäsgården, hette Barbro Stigsdotter. Flyktvägen var genom dassöppningen på andra våningen. Alltså vanten heter ”Stigsdotter”.

Såld
<< Tillbaka