Siris vante

Some description

Inspirationen till SIRIS VANTE har jag fått efter att ha forskat lite om SIRI HOLM, den första kvinnan i Luleå som blev invald i stadsfullmäktige (1910). Hon var den 6:e kvinnan i hela Sverige som fick en sådan post i det politiska livet. Siri Holm uppmärksammades mycket för att hon var just kvinna i den mansdominerade politiska gruppen. Dessutom gjorde hon något under fullmäktigemötena som var något helt nytt – HON SATT OCH STICKADE

SIRI HOLM var en pionjär som stred för kvinnors rättigheter. Hon bildade Luleås kvinnliga nykterhetsförening redan 1902 och hon engagerade sig i djurskyddsrörelsen, missionen och fredsrörelsen.

Sigrid (Siri) Holm levde 1870 – 1960. Hon utbildade sig till lärare i Stockholm och arbetade sedan som lärare vid Flickskolan i Luleå 1891 – 1930.

2016 beslutade Luleå kommun att namnge fyra korta gång- och cykelbroar över Lulsundskanalen. Fyra kvinnor från åren omkring Rösträttskampen var alla värdiga kandidater. En av dem var Siri Holm som fick namnge en av cykelbroarna.

I LULEÅ ska nu Siri Holm och hennes gärningar hyllas genom en utställning i Sunderbyns Folkhögskola 2.12. 2021 – 16.1.2022. Utställningens namn är ”SIRI HOLM - vad stickade hon?

Siris vante kommer jag att ha med på utställningen.

Såld
<< Tillbaka