Selina

Lite beskrivning

Vanten SELINA

Inspirationen till den här mönstret fick jag från ett så kallat julkors från Dagsmark i Österbotten, Finland. Samma eller liknade traditioner finns kvar både i resten av Finland ända från Karelen och även i Sverige. Julkorset kan också kallas Tomaskors. Alla varianter utgår från den 21 december, årets mörkaste dag, då det gällde att skydda sig mot mörkrets farliga andar.
Julkorsen sattes ut på Tomasdagen den 21 december men numera oftare på julaftonen. Julkorsen med lampor släcktes Tjugondag knut men inte förrän
fastlagstisdagen togs korset ned.

Tidsmässigt går traditionerna med julkorsen/Tomaskorsen tillbaka långt ner i hednisk tid. Julkorset bestod vanligen av unggranar som kvistats så att bara en toppruska var kvar. De kunde vara många meter långa och ofta förstärktes
toppen med grangrenar som fästes i kors. Julkorset placerades utomhus, ofta på husets tak eller på en stång på gårdsplanen.

Numera har julkorsen utvecklats till dekorativa kors som snidats i trä. Många har numera också lampor i olika färger och med tofsar från granris. De här tofsarna ska ge god skörd den kommande sommaren.

Traditionen med julkors är särskilt stark i Österbottens svenskspråkiga bygder
men även i Sverige finns de – på Zorngården t.ex.

SÅLD
<< Tillbaka