Saga

Some description

Den här vanten kallar jag SAGA. Namnet Saga är ett gammalt svenskt namn, som kommer från verbet säga (berätta). De isländska sagorna är berättelser om vad som hänt, många gånger dramatiskt och våldsamt. Där förekommer också ordet saga i betydelsen sia, spå. Asaguden Odens hustru Frigg hade också namnet Saga. Hon kunde se in i framtiden. Att namnet återkommit som flicknamn upptäckte jag för några år sedan, då en bekant berättade att hennes första barnbarn skulle få namnet Saga.

<< Tillbaka