Över fjällen

Some description

Då och då har jag berättat om hur mönster på vantar vandrat från land till land; ibland långväga. Den här vanten och mönstret likaså uppges vara norskt. Och här mönstervandringen inte bara i teorin. Det finns en verklighet som går tillbaka till 1940-talet och krigstiden bakom namnet ”Över fjällen”.

2004 var hemslöjdskonsulenten Christina Lindmark i Kalix, där vi då bodde. Med sig hade hon en utställning med vantar. Jag blev mycket intresserad och fotograferade ett vantpar, det som så småningom blev ”Över fjällen”, ett par vantar från Kiruna.

Det var textillkonstnären Solveig Backlund i Kiruna, som skickat in vanten till utställningen. Under krigsåren på 40-talet hörde hon till dem som hjälpte norska flyktingar som flytt undan den tyska ockupationen av Norge. Några fick tak över huvudet hos Solveigs familj. De återvände så snart de kunde till Norge, men kvar blev skidor och en träsläde, som de använt sig av under färden över fjällen. Dessutom en del textilier. De skulle komma och hämta sina saker, när det blivit fred. Men vad som hänt med det kvarlämnade visste inte Barbro, Solveigs sonhustru.

Vantarna som jag fotograferade i Kalix kan vara originalvantarna som norrmännen hade med sig. Men de kan också vara ett par som Solveig Backlund kopierat. Det par som hon fick var ett tack för gästfriheten och ett minne från krigstiden.

Det ursprungliga mönstret har jag inte följt helt och fullt. Bland de förändringar jag gjort är tofsarna.

 

Såld
<< Tillbaka