Nora

Some description

Den här vanten kallar jag NORA. En del kanske genast tänker på de tre små gummorna som skulle till marknaden i Nora. Det är Skoga i Maria Langs deckare. Hur orten Nora fått sitt namn vet jag inte. Personnamnet Nora kan vara en feminin form av mansnamnet Nore. I den isländska Eddan var Nore en forntida kung som först byggde Norge. Tegnér använder det som en personifiering av Norge. I Sverige har namnet NORA använts från 1600-talet och är idag ett populärt namn på unga flickor. Som många andra kvinnonamn kan namnet också tolkas till ”ljus”.

Mest känt är kanske Nora som en av huvudpersonerna i Ibsens ”Ett dockhem”. Under dramats gång utvecklas Nora till en självständig kvinna från att ha varit en ”dockhustru”. Hon blev en symbol för kvinnokampen redan på 1880-talet, fastän Ibsen själv mer hade tänkt på mänsklig frigörelse än på kvinnornas frigörelse.

Nora som symbol för kvinnokampen, det låter bra. Denna vante är inspirerad av en liten virkad duk med uddkanter. Mudden är stickad med falska flätor och avslutas med en lettiska fläta.

<< Tillbaka