Minna

Some description

Vid arkeologiska undersökningar i Finland har man hittat vävda band från 600-talet. Troligen har bandens färger åstadkommits med hjälp av lövfärgning, som gav gult och grönt. Bark gav brun färg. Måra gav rött och vejde gav blå färg. Garn som jag använt till dessa vantar är inte växtfärgade men flera är dock färgade förhand. Garnet som Ann-Britt färgat är finullsgarn från Jakobgården. Mjukt! Jag gav vanten namnet Minna. I Finland sägs det härstamma från namnet Vilhelmina. Det forntyska ordet Minna betyder ”omtanke och kärlek”.

<< Tillbaka