Mette

Lite beskrivning
Vid ett av våra besök på Jamtli museum i Östersund, fick jag tillåtelse att fotografera gamla vävnader.
Det var ett fälltäcke som blev inspirationen till vanten Mette. Färgerna har jag också försökt att återge.
Röd, mörkröd, ljusblå, rosa och bottenfärgen grå.

SÅLD
<< Tillbaka