Lilly

Some description

Min inspiration till vanten Lilly fick jag från en flera hundra år gammal bonad. Gamla vävda bonader, ibland kallade tapeter, är mycket intressanta. I det här fallet är det Grödingebonaden. Den är från 1400-talet. Väven är en dubbelväv, d v s mönstret finns på båda sidorna. Vävtekniken kallas även finnväv eller bohusväv, i Sverige kända från medeltiden. Vävtekniken kommer ursprungligen från Kina och användes där före Kristi födelse. Till Sverige kom den tekniken sedan över Ryssland och Finland.

Motivet på Grödingebonadens 32 kvadratiska bilder är Kristussymboler i form av djur, både verkliga djur och fantasidjur. Det är. lejon, örnar och gripar. Dessutom drakar i bården längst ner. Bilderna har stor likhet med varandra och alla djuren är på väg åt samma håll. Kanske förenklade detta vävningen. Mycket stor noggrannhet fordrades och troligen var det ett mycket långsamt sätt att väva. Till min vante Lilly har jag istället för bården på Grödingebonaden valt att göra kragen efter den bård som en liknande bonad i Marttila kyrka i Finland har. Marttila ligger 4 mil norr om Åbo.. Storleken på Grödingebonaden har inte exakt kunnat fastställas, eftersom det som nu finns kvar inte är hela bonaden. Vävnaden kan ha använts som altarduk under vissa tider.

Grödingebonaden förvaras numera i Stockholm på Statens historiska museum. En kopia, gjord av Föreningen Handarbetes vänner, finns sedan 1952 uppsatt i Grödinge medeltidskyrka, 3 mil söder om Stockholm.

Såld
<< Tillbaka