Lempi

Some description

Lempi är ett finskt kvinnonamn, som betyder kärlek. Det för oss också rakt in i den karelska mytologin. Lempi hette modern till Lemminkäinen, en av hjältarna i det finländska eposet KALEVALA, sammanställt av Elias Lönnroth.

Den Lempi, som jag träffat i Kalix var född och uppvuxen på Karelska näset, vid stranden av Ladoga i en liten by som hette Jaakkima. Föräldrarna hade ett jordbruk med 13 kor, hästar och höns. Två gånger fick hon och familjen fly från sitt hem. Först 1940 då Finland förlorade det vi kallar ”Finska vinterkriget” mot Sovjetunionen, andra gången 1944 då Finland tillsammans med Tyskland först återtog Karelska näset och sedan än en gång förlorade till Sovjetunionen. Båda gånger fick folket hals över huvud fly till andra delar av Finland. Mer än 400 000 karelare drevs bort från sina hem och blev flyktingar i sitt eget land. En del kom liksom Lempi ända upp till finska Tornedalen. Senare gifte hon sig och bosatte sig i Kalix.

Båda uppbrotten från hembygden skedde brådstörtat i sträng kyla. Temperaturen kunde länge ligga på minus 30 grader. Kor och kalvar frös ihjäl under den långa vandringen längs vägarna. Många karelare kunde i slutet av 1900-talet besöka sin gamla hembygd. För de flesta till stor besvikelse, eftersom husen hade förfallit eller rivits och åkrar och ängar fått växa igen. Kyrkan hade använts till stall, sa man.

Det var ytterst få ägodelar som de karelska flyktingarna kunde ta med sig. En av de viktigaste var kunskap och minnen. Till detta hör handarbete och de mönster och symboler som hör ihop med det. Mitt mönster har inspirerats av en ”käspaikka”- en långsmal handduk vackert dekorerad i båda ändarna, (käsi = hand, paikka = plats). Den hör hemma i den ortodoxa trosläran. I kyrkan kunde man lägga den över knät och lägga händerna ovanpå. Den kunde också sättas runt en ikonbild. Mer profant kunde en käspaikka vara en vanlig handduk eller paradhandduk. Den var mycket vanlig i flickornas brudkistor. Vanliga mönster var blommor, fåglar, andra djur och kvinnor. Ofta broderades mönstren med rött garn på vitt tyg.

Såld
<< Tillbaka