Kukkolavante

 .

 Lite beskrivning

Jag köpte en kudde på julmarknaden i museet, därför att jag tyckte om mönstret. Tyget var en dräll, men lite annorlunda i utseende än "vanlig" dräll. Eftersom jag är intresserad av mönsters ursprung och upphov.

 

Det var mycket riktigt dräll – Kukkoladräll. Det gjorde mig ännu nyfiknare, eftersom min far kommer från Övre Kukkola. Kvinnan som ritat det ursprungliga mönstret till tyget var Elsa Kerttu som då gick textillärarutbildning i Östersund på Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola. Eleverna på utbildningen fick uppgiften att utveckla nya mönster i vävtekniken Jämtlandsdräll. Hon fick uppgiften att utveckla ett nytt mönster med Jämtlandsdräll som ursprung. Det gjorde Elsa Kerttu så bra att Kukkoladrällen numera är vida spridd och uppskattad.

1926 skapade Elsa det nya mönstret. Hon var då 22 år. 1930 tog Elsa sin examen.

 

Men det dröjde innan ens Elsa själv visste att hennes skapelse kallades Kukkoladräll. På en tågresa mellan Haparanda och Övertorneå kom hon i samspråk med en dam, som frågade om Elsa Kerttu som just talat om att hon var från byn Kukkola, som de då passerade, kände till Kukkoladräll. Det gjorde inte Elsa, men förstod av beskrivningen att det var hennes eget vävmönster, som damen pratade om. Skolan eller Hemslöjden hade utan kontakt med henne väv döpten till Kukkoladräll efter Elsas hemby.

 

Jag har tidigare haft kontakt med Ulrika Bos Kerttu, länshemslöjdskonsulent i Västernorrland. Sannolikheten att det skulle kunna finnas ett samband med Elsa Kerttu föreföll stor. Då ringde jag till Härnösand och hade rätt i sin gissning. Elsa var Ulrikas snabbare.

 

Jag fångar upp mönster från alla håll och blir inspirerad av dem till nya mönster för vantstickning. Samma kväll satte jag igång, ritade ett mönster anpassat för stickning och började sticka vanten Kukkola. Naturligtvis blev det en personlig variant av kuddens mönster och färger.

 

Efter textillärarutbildningen på Hulda Lundins skola i kvinnlig slöjd och Handarbetets Vänners Vävskola i Stockholm 1926 fick Elsa sin första tjänst i Vittangi. Därefter tjänstgjorde hon bland annat under många år i Övertorneå. Efter pensioneringen flyttade hon till Haparanda men lät bygga en stuga på tomten till hemgården i Kukkola. Där vistades hon under så gott som hela barmarkstiden. Elsa avled 1992 i Haparanda.

 

Hur mycket vävning och hur många nya vävmönster som Elsa Kerttu eventuellt gjorde i slutet av sin levnad vet jag inte. Men som pensionär vidgade hon sina vyer och började göra långa resor. Alla länder som man kunde besöka runt om Medelhavet reste hon till och även Amerika besökte hon under en tremånadersresa. Nya färgkombinationer och mönsterbilder bör ha stimulerat henne mycket.

Detta är den fjärde vante i Tornedalskollektionen.  Du får köpa vanten om du vill, men jag skickar den inte förrän i slutet av juli. Den ska var med på en utställning.

 

 

 

 

SÅLD
<< Tillbaka