Kirsi

 Some description

Idén till det här mönstret kommer från en speciell broderad duk som hör hemma i den ortodoxa tron. Den långsmala duken är broderad i båda ändarna och kallas allmänt för ”käspaikka”. Det betyder ungefär ”något att ha händerna på”, då man satt i kyrkan.

Duken förekommer inom den ortodoxa tron och har använts av karelare på båda sidorna av finsk-ryska gränsen vid alla viktiga ögonblick i livet från födelse till begravning. I vardagliga sammanhang kan den ha använts som vanlig handduk men oftare som paradhandduk. Även runt ikonbilder kan man ibland se en käspaikka. Den var också vanlig i flickors brudkista och var ett bevis på tillverkarens skicklighet.

Vanliga mönster är bl.a. Livets träd, fåglar, blommor, djur och kvinnor. Färgen på mönstret är röd.

På mitt mönster Kirsi finns Livets träd, blommor, blad och hjärtan.

<< Tillbaka