Katrina

Some description

Katrina

Idén till det här mönstret kommer från en speciell broderad duk som hör hemma i den ortodoxa tron. Den långsmala duken är broderad i båda ändarna och kallas allmänt för ”käspaikka”. Det betyder ungefär ”något att ha händerna på”, då man satt i kyrkan.

Duken förekommer inom den ortodoxa tron och har använts av karelare på båda sidorna av finsk-ryska gränsen vid alla viktiga ögonblick i livet från födelse till begravning. I vardagliga sammanhang kan den ha använts som vanlig handduk men oftare som paradhandduk. Även runt ikonbilder kan man ibland se en käspaikka. Den var också vanlig i flickors brudkista och var ett bevis på tillverkarens skicklighet.

Vanliga mönster är bl.a. Livets träd, fåglar, blommor, djur och kvinnor. Färgen på mönstret är röd.

 

 

<< Tillbaka