Borghildur

Some description

Borghildur

I höst kom Vanthäfte 7 ut. Det handlar till stor del om gamla mönster från Island. Man har en mängd handritade mönster bevarade på Nationalmuseum i Reykjavik. Nu finns de även i tryck. Boken är tjock, ca 700 sidor.” Íslensk sjónjabok” heter den.
Vanten Borghildur har jag ritat med idéer från de gamla mönstren.

SÅLD
<< Tillbaka