Bente

Några beskrivningar

Till den här vanten fick jag hjälp med inspirationen av vår dotter i Dalarna. Hennes man åkte stafettvasan och fick en vacker medalj för det. Hon såg
också att bandet som medaljen hängde i skulle kunna bli mönster till en vante. Från den bild hon skickade till mig formades mönstret BENTE.

<< Tillbaka