Bengta

Some description

Bengta

Vanten Bengtas mönster är inspirerat av mönster från den isländska mönsterboken Islénsk Sjónabók. Däri finns många gamla mönster både för stickning och brodering. Stickningshantverket var tidigt känt på Island. Under vikingatiden på 800- och 900-talen tog man med sig får till Island. De får som nu finns på ön är genetiskt lika de första fåren. Av den speciella ullen kunde man sticka varma tröjor.

Det äldsta fyndet av ett stickat plagg gjordes under den första hälften av 1500-talet. Det var en tumvante i ull. Den hittades på den södra delen av Island Under ett år på 1600-talet (1624) lär 12 000 par vantar ha exporterats. Alla i en familj stickade, männen, kvinnorna och barnen. Två par fiskarvantar per vecka ansåg man att ett barn kunde sticka. Mest stickade man med garnets naturliga färger. Bara till finare plagg använde man färgat garn.

.

<< Tillbaka