Anna-Märta

 Some description

En lärarkollega, som också är intresserad av textilt skapande, hittade i sina gömmor en mängd gamla tidningsurklipp bl.a. med vävmönster. Dem fick jag av henne. Därför heter vanten Anna-Märta. Opphämtatekniken är en mycket gammal vävteknik och den fanns beskriven i tidningsklippen. Opphämta har en lång tradition i Halland och sydöstra Sverige. Man använde långa längder opphämtaväv och smyckade stugan vid högtider. Detta är långt innan tapeter blev vanliga. Denna vante är inspirerad av ett uråldrigt opphämtamönster från Simlångsdalen i Halland.

SÅLD
<< Tillbaka