Ann-Helen

Some description

Idéer till den här vanten Ann-Helen kommer från en drätt. Det är egentligen fantastiskt att man kan koppla ihop ords historia etymologiskt med vackra mönster. Drätt har sin grundbetydelse i verbet dra. I det här fallet är drätt en slags vävnad eller duk som man förr i stugorna klädde väggar och ibland även innertak med. Det var oftast vid högtider, bemärkelsedagar och kanske mest vid bröllop. Man ”drog stugan”, sa man.

Vävnaden kunde vara 10 - 12 meter lång. Vävnaden sattes upp intill varandra direkt på de nakna träväggarna och upp över innertaket. Drättar och hängkläden gällde som fina tapeter. Traditionen är mycket gammal. I Sydsverige använde man den långt in på 1700-talet och på en del håll ända till slutet av 1800-talet. Än idag förekommer traditionen att dra stugan i kulturer österut.

Mönstren var ofta geometriska. Jag har i första hand använt mig av färgerna i de skånska broderierna och de blekingska drättarna.

<< Tillbaka